Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte zakvitať počína.