Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesŇ•ou nepriazniv√©ho roka.